Better Work Bangladesh: Đội ngũ của chúng tôi

Better Work Bangladesh

Được thành lập vào năm 2015, Better Work Bangladesh đã là một người hỗ trợ thiết yếu cho sự tăng trưởng và mở rộng của ngành may mặc may sẵn (RMG) - một trong những động lực định hướng xuất khẩu lớn nhất của nền kinh tế.

Tập trung vào việc thúc đẩy việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ và tăng trưởng kinh tế bao trùm, chương trình đã phát triển bao gồm khoảng 450 nhà máy tham gia. Hợp tác với 48 thương hiệu và nhà bán lẻ, Better Work Bangladesh tác động đến khoảng 1,3 triệu người lao động, 50% trong số đó là phụ nữ.

Trong giai đoạn đầu tiên (2014 - 2017), chương trình đã làm việc với Chính phủ Bangladesh để điều chỉnh tốt hơn luật lao động của đất nước với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và thông lệ tốt nhất. Đây là giai đoạn được đánh dấu bằng việc sửa đổi luật lao động và cải thiện các tiêu chí đăng ký công đoàn tuân thủ hiến pháp cơ bản của ILO về Tự do Hiệp hội và Thương lượng Tập thể. Trong giai đoạn II (2018 – 2022), chương trình đã mở rộng hoạt động từ Dhaka đến thành phố cảng Chittagong. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, chương trình đã áp dụng mô hình dịch vụ linh hoạt và khởi xướng một số sáng kiến đặc biệt, chẳng hạn như chương trình Bình đẳng giới và Trả hàng (GEAR), các sáng kiến bảo vệ và sức khỏe thai sản và Chương trình Đại sứ Nhà máy (FAP).

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Bangladesh: Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp trong nước và quốc tế là động lực thúc đẩy Better Work Bangladesh. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi chia sẻ cam kết xuất sắc và cố gắng mang lại kết quả chất lượng cao khi họ làm việc để cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc. Chúng tôi sử dụng khoảng 47 nhân viên, dẫn đầu bởi một Giám đốc Chương trình quốc tế.

Truy cập trang toàn cầu của chúng tôi về Vị trí tuyển dụng và Đấu thầu cho các cơ hội việc làm với nhóm Bangladesh

Đội ngũ quản lý

Dhaka, Băng-la-đét

Mohamad Anis Agung Nugroho

Quản lý chương trình

Dhaka, Băng-la-đét

Zariath Tamanna

Trưởng nhóm

Dhaka, Băng-la-đét

Bà Maruf Hassan Khan

Trưởng nhóm

Dhaka, Băng-la-đét

Syed Fazle Niaz

Trưởng nhóm

Dhaka, Băng-la-đét

Syed Atik Alam

Trưởng nhóm

Dhaka, Băng-la-đét

Bà Abdul Munim

Trưởng nhóm

Đội ngũ kỹ thuật

Dhaka, Băng-la-đét

Manik Mia

Cán bộ đào tạo

Dhaka, Băng-la-đét

Afsana Chowdhury

Cán bộ đào tạo

Dhaka, Băng-la-đét

Sayan Muhammad Rafi

Nhân viên M&E

Dhaka, Băng-la-đét

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Rabeya Hossan

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Md Rakibul Hasan

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Md Mehedi Hasan

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Md Emdadul Haque

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Nushrat Jahan Imi

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Waresi Amirul Hồi giáo

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Nazmun Naher

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Mohammad Shamsul Hoque

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Ishrat Jahan

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Robayeat Meherine Seema

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Quazi Sabetul Hồi giáo

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Shipra Chowdhury

Cán bộ Đào tạo và Giới

Dhaka, Băng-la-đét

Nawrin Habiba

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Al Mamun Chowdhury

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Md Tamzidur Rahman Tonmoy

Trợ lý quan hệ kinh doanh

Tài chính và Quản trị

Dhaka, Băng-la-đét

Ahmed Rafi

Thư ký dự án

Dhaka, Băng-la-đét

Shayema Rahman

Thư ký dự án

Dhaka, Băng-la-đét

Sohorab Hossain

Trợ lý hành chính

Dhaka, Băng-la-đét

Sharmin Sultana

Trợ lý dự án

Dhaka, Băng-la-đét

Bà Shah Alam

Cán bộ tài chính

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.