Waresi Amirul Hồi giáo

Waresi Amirul Hồi giáo

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Dhaka, Băng-la-đét

Waresi Amirul Islam gia nhập Better Work Bangladesh (BWB) vào tháng 1/2021. Ông có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc may sẵn của Bangladesh và mua nhà trong lĩnh vực tuân thủ xã hội, an toàn, an ninh và các vấn đề môi trường, CSR và đào tạo. Waresi lấy bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh doanh về Quản lý tại Đại học Quốc gia. Ông đã được đào tạo về TOT về các vấn đề tuân thủ xã hội và môi trường. Ông tự coi mình là một chuyên gia tận tâm để hỗ trợ những nỗ lực thúc đẩy việc làm bền vững trong lĩnh vực RMG.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.