Công việc tốt hơn

Ethiopia

Được thành lập vào năm 2019, Better Work Ethiopia là một phần của chương trình Thúc đẩy việc làm bền vững và công nghiệp hóa toàn diện ở Ethiopia (SIRAYE). Better Work Ethiopia đặt mục tiêu cải thiện sự tôn trọng quyền của người lao động dẫn đến thu nhập và bồi thường cao hơn, tăng cường an toàn, bình đẳng, tiếng nói và đại diện.

Nhà máy

32

Lao động

40,000

Tham quan tư vấn

376

Lãnh đạo và đào tạo kỹ năng mềm của phụ nữ đã tác động tích cực đến sự tiến bộ nghề nghiệp và phát triển cá nhân của phụ nữ.

Các can thiệp của SCORE đã cải thiện hiệu quả và chất lượng dây chuyền và dẫn đến tinh thần và cảm giác thân thuộc tốt hơn trong các dây chuyền thí điểm.

73% các nhà máy trong Khu công nghiệp Hawassa hiện đã đăng ký công đoàn cơ bản.

Cải thiện và toàn diện hệ thống xử lý khiếu nại, bằng cách thành lập các trung tâm cuộc gọi của người lao động và hợp tác với các đối tác để người lao động được trợ giúp pháp lý miễn phí và tư vấn liên quan đến bình đẳng giới.

Better Work Ethiopia

Better Work Ethiopia là một phần của chương trình Thúc đẩy Việc làm Bền vững và Công nghiệp hóa Toàn diện ở Ethiopia được gọi là SIRAYE.

Được thành lập vào năm 2019, SIRAYE không chỉ tập hợp kinh nghiệm sâu rộng của ILO ở các quốc gia khác nhau, mà còn là một cách thức mới để cung cấp hỗ trợ một cách toàn diện và phối hợp. Là đơn vị duy nhất của ILO, SIRAYE hoạt động ở cấp quốc gia, khu vực và nhà máy liên quan đến các bộ phận khác nhau của ILO và các chương trình toàn cầu quan trọng, bao gồm cả Better Work. Các chương trình và phòng ban này sắp xếp các gói dịch vụ của họ và khai thác các chuyên môn của từng chương trình để giải quyết các nhu cầu riêng của ngành dệt may Ethiopia. Do đó, các bên liên quan và nhà máy nhận được hỗ trợ toàn diện trong một chương trình. 

Better Work là một chương trình hàng đầu của ILO, được đồng quản lý bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế, một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu phát triển bao trùm của Better Work Ethiopia là cải thiện sự tôn trọng quyền của người lao động, dẫn đến thu nhập và bồi thường cao hơn, tăng cường an toàn, bình đẳng, tiếng nói và đại diện. Chương trình cũng nhằm mục đích nâng cao năng suất công nghiệp và khả năng cạnh tranh để cho phép ngành dệt may cạnh tranh toàn cầu cũng như khuyến khích các tổ chức chính phủ có trách nhiệm và minh bạch.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Đến năm 2027, phúc lợi của người lao động được bảo vệ bởi một hệ thống đạt được sự tuân thủ bền vững và toàn diện với luật lao động quốc gia, được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Đến năm 2027, ngành may mặc Ethiopia đã tăng năng suất thông qua việc thiết lập các hoạt động tại nơi làm việc có trách nhiệm và bền vững.

Đến năm 2027, ngành dệt may được hưởng lợi từ cải thiện quan hệ lao động, thương lượng tập thể và chính sách lương tối thiểu.

Đến năm 2027, người lao động được bảo vệ bởi một hệ thống phòng ngừa, bảo vệ và bồi thường bền vững.

Tin mới nhất

Featured 13 May 2024

Equipping women garment workers at Ethiopia’s largest industrial park with leadership skills

ILO’s Women Leadership Development Programme is helping factory workers in the garment sector in Ethiopia to thrive professionally and economically. ADDIS ABABA, Ethiopia– The Women Leadership Development Programme, a collaboration between the International Labour Organization’s (ILO) Better Work and the Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme, is providing on-the-job coaching, mentoring, and training in …

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Những chủ đề này cắt ngang các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách, nội dung được sản xuất và ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh

Chương trình sẽ tập trung vào SCORE để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững và có khả năng chống chịu. Chương trình sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách quốc gia dựa trên bằng chứng cấp nhà máy của SCORE để khởi xướng phong trào năng suất quốc gia.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

SIRAYE đang thu thập dữ liệu để tăng cường ra quyết định dựa trên bằng chứng, thiết lập các thực tiễn tốt nhất và thông báo thiết kế các can thiệp giải quyết các thách thức trong ngành dệt may. Chương trình sẽ tiếp tục tiến hành các nghiên cứu và cung cấp bằng chứng về các lĩnh vực khác nhau, bao gồm đối thoại xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; giống; tiền lương và quy trình ấn định mức lương tối thiểu...

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Học hỏi từ tác động của hỗ trợ nâng cao năng suất của SCORE đối với sản xuất sạch hơn cũng như hiệu quả và sử dụng tài nguyên, chương trình sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác để đạt được quản lý chất thải hóa học thân thiện với môi trường và giảm phát sinh chất thải thông qua sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái chế và tái sử dụng để giảm ô nhiễm đất, nước và không khí.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới và bao trùm

Chương trình sẽ tiếp tục tăng cường trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chương trình sẽ hỗ trợ lao động nữ xây dựng các kỹ năng kỹ thuật và lãnh đạo của họ để thăng tiến ở các vị trí giám sát và quản lý nhiều hơn và hướng tới trở thành đại diện và lãnh đạo của người lao động. 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và vệ sinh lao động (OSH)

Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng năng lực bền vững và hệ thống quản lý ATVSLĐ. Ở cấp quốc gia, chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong việc cập nhật các luật và tiêu chuẩn liên quan đến ATVSLĐ và nâng cao năng lực về thực thi ATVSLĐ thông qua đào tạo trực tiếp nâng cao năng lực và quan hệ đối tác.

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà máy có hệ thống đối thoại hai bên có cấu trúc và các đối tác ba bên để nâng cao năng lực của các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc tham gia có ý nghĩa vào đối thoại xã hội ở tất cả các cấp. Nó sẽ tạo ra các nghiên cứu dựa trên bằng chứng và các sản phẩm tri thức để hỗ trợ xây dựng năng lực và đối thoại xã hội ở tất cả các cấp.

Tiền lương

Tiền lương

Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và các đối tác xã hội trong việc phát triển cơ chế xác lập tiền lương tối thiểu và năng lực cần thiết để ấn định và điều chỉnh mức lương tối thiểu. Chương trình sẽ tạo ra các nghiên cứu dựa trên bằng chứng và các sản phẩm kiến thức để bổ sung và hỗ trợ xây dựng năng lực.

Đối tác chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động Bộ Công nghiệp Bộ Phụ nữ và Xã hội Ủy ban đầu tư Ethiopia Hợp tác phát triển khu công nghiệp Cơ quan an sinh xã hội Trung tâm xuất sắc Kaizen
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Liên đoàn các liên đoàn sử dụng lao động Ethiopia Hiệp hội các nhà đầu tư Hiệp hội làm vườn Chambers
Lao động

Lao động

Liên đoàn Công đoàn Ethiopia Liên đoàn dệt may
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Đối tác thương hiệu

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Các đối tác phát triển của Chương trình SIRAYE

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang
Logo Siemens
Sida Logo
Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy
République française
Cơ quan Phát triển Áo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.