An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Vượt qua những thách thức của ngành thông qua cách tiếp cận đa cấp

Theo ILO, hơn bốn phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của thế giới bị mất do chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc.

Trong lĩnh vực may mặc và dệt may, việc phát sinh chất thải hóa học, nhiệt độ cực cao, ô nhiễm không khí và lũ lụt cũng như lượng nước sẵn có giảm làm trầm trọng thêm các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATVSLĐ). Điều này cũng tạo ra những hậu quả kinh tế tiêu cực, làm tăng tác hại của môi trường làm việc không an toàn đối với sức khỏe và phúc lợi của con người.
Tác động của COVID-19 đối với sự an toàn và sức khỏe của người lao động trong ngành may mặc là nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm những tác động mà ngành này đang phải đối mặt liên quan đến ATVSLĐ trên toàn cầu, với ước tính của ILO rằng đại dịch đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với thế giới việc làm kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Các mối đe dọa do đại dịch gây ra đã vượt ra ngoài việc nhiễm virus, nêu bật rõ tầm quan trọng của cam kết mạnh mẽ đối với ATVSLĐ.

Hệ thống ATVSLĐ mạnh mẽ là nền tảng cho ứng phó đại dịch toàn cầu của Better Work. Đầu tư vào ATVSLĐ là rất quan trọng để bảo vệ người lao động và gia đình họ nhưng cũng để đảm bảo tính liên tục của các doanh nghiệp và tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

Hơn nữa, vào năm 2022, một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh đã được ILO công nhận là một trong những nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

Better Work đang tăng cường cách tiếp cận đối với ATVSLĐ, mở rộng quy mô tham gia của nhà máy và tập trung có mục tiêu nâng cao vào các nguyên nhân cơ bản của những thất bại dai dẳng và tuân thủ có cấu trúc.

Các mục tiêu cốt lõi của Better Work đối với ATVSLĐ gắn liền với việc thúc đẩy văn hóa sức khỏe và an toàn trong thế giới việc làm và ngăn ngừa các rủi ro nghiêm trọng, tai nạn, bệnh tật và tử vong thông qua các hệ thống quốc gia và doanh nghiệp mạnh mẽ hơn cũng như hành động và quyền sở hữu tập thể.

Tác động của Better Work đối với ATVSLĐ

Better Work đã chứng minh rằng điều kiện làm việc được cải thiện, bao gồm cả trong môi trường làm việc ATVSLĐ, có tương quan với năng suất lao động cao hơn. Khi công nhân báo cáo môi trường ATVSLĐ tốt hơn, họ đạt được mục tiêu sản xuất hàng ngày nhanh hơn tới 40 phút so với các đối tác tương tự.

Đổi mới giữa khủng hoảng

Trong thời kỳ đại dịch, Better Work và các đối tác đã tiếp cận khoảng 4,3 triệu người lao động cũng như gia đình và các thành viên cộng đồng của họ bằng cách sử dụng cả những cách truyền thống và sáng tạo để nâng cao nhận thức về việc lây truyền và phòng ngừa COVID-19. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 2.600 nhà máy để nâng cao nhận thức về việc tạo ra nơi làm việc an toàn. Sự hỗ trợ này bao gồm các phiên họp về cách tuân thủ các hướng dẫn về ATVSLĐ do chính phủ các quốc gia ban hành và các cách thức để tiến hành đánh giá rủi ro và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị.

Ngoài ra, chương trình và các đối tác đã cung cấp bộ dụng cụ và khẩu trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho hơn 50.000 nhà cung cấp dịch vụ và công nhân may mặc ở Bangladesh, Ethiopia, Indonesia và Madagascar.

Tại Campuchia, Better Work đã phát triển một chủ đề tập trung vào con người có tên là "Su Su" (Đừng bỏ cuộc). Khái niệm và chiến lược tiếp cận cộng đồng của chiến dịch được phát triển dựa trên dữ liệu trực tiếp về nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần và mô hình sử dụng mạng xã hội của công nhân nhà máy may mặc. Trong vòng 3 tháng, chiến dịch đã tiếp cận được hơn 2 triệu người.

Ngoài các hành động có mục tiêu cần thiết để đối mặt và vượt qua đại dịch, Better Work có lịch sử lâu đời trong việc thực hiện các khía cạnh khác nhau của ATVSLĐ trên các chương trình quốc gia. Các nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của chương trình đối với ATVSLĐ tăng đáng kể song song với nhiều năm tham gia.

Tại Jordan, tỷ lệ người lao động báo cáo rằng tai nạn hoặc thương tích là mối quan tâm của bản thân hoặc đồng nghiệp của họ đã giảm 32 điểm phần trăm, sau sáu năm tham gia chương trình. Người lao động ở Jordan đang trải nghiệm môi trường làm việc lành mạnh hơn và sức khỏe tốt hơn, bao gồm giảm mệt mỏi, đau đầu, khát và đói, nhờ sự can thiệp của Better Work.

Tại các nhà máy tham gia ở Nicaragua, tần suất chấn thương liên quan đến công việc đã giảm sau ba năm tham gia chương trình Better Work. Công nhân ở Nicaragua cũng bày tỏ ít lo ngại hơn với nhiệt độ quá cao, thiết bị nguy hiểm, tai nạn và chất lượng không khí kém.

Gần tám trong mười công nhân trên tất cả các nhà máy đăng ký Better Work là phụ nữ. Better Work đã mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến thai kỳ, một dịch vụ quan trọng đối với nhiều phụ nữ trẻ làm việc nhiều giờ trong lĩnh vực may mặc.

Ở Haiti, chỉ có sáu phần trăm lao động nữ báo cáo có quyền truy cập vào kiểm tra trước khi sinh ngay từ đầu chương trình. Con số này tăng lên 26% sau năm năm. Tại Việt Nam, tác động của Better Work trong việc cải thiện chăm sóc trước khi sinh là rõ ràng trong hai năm đầu tiên tham gia chương trình.

Kế hoạch hành động làm việc tốt hơn

Kế hoạch hành động về ATVSLĐ của Better Work rất nhạy bén và được thiết kế để phát triển trong suốt vòng đời của chiến lược của chúng tôi, Tác động bền vững, 2022/27. Tham khảo ý kiến của các đối tác toàn cầu và quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh các kế hoạch hành động của mình để đảm bảo chúng hỗ trợ thay đổi lâu dài, tiến bộ. Để đạt được văn hóa sức khỏe và an toàn trong thế giới việc làm, chúng tôi:

1 Thiết lập và củng cố hệ thống quản lý ATVSLĐ và văn hóa an toàn và sức khỏe trong nhà máy và hơn thế nữa

Better Work sẽ tập trung sâu hơn vào các hệ thống quản lý ATVSLĐ và thay đổi hành vi. Điều này bao gồm các hành động có mục tiêu để tăng cường an toàn ký túc xá nơi cư trú của người lao động di cư, an toàn đường bộ trong quá trình đi làm của người lao động và xóa bỏ bạo lực và quấy rối từ sàn nhà máy phù hợp với Bộ quy tắc thực hành ATVSLĐ về dệt may, quần áo, da giày và Công ước số 190 của ILO.

2 Áp dụng các biện pháp can thiệp kỹ thuật mạnh mẽ đối với các rủi ro nổi bật bằng cách thiết lập một mạng lưới các chuyên gia về ATVSLĐ trong lĩnh vực Việc làm tốt hơn, ILO và bên ngoài

Để xác định các giải pháp thực tế và mạnh mẽ cho các lĩnh vực không tuân thủ dai dẳng, được nhúng trong các hệ thống quản lý và quy trình quản lý thay đổi. Làm việc với các đơn vị chủ chốt của ILO, Better Work sẽ đóng góp vào bộ công cụ ATVSLĐ để hỗ trợ thực hiện Bộ quy tắc thực hành ATVSLĐ của ILO. Các can thiệp được thiết kế để giúp xây dựng năng lực trong ngành để sử dụng Bộ quy tắc và giải quyết các rủi ro chính bao gồm rủi ro ATVSLĐ ngày càng gia tăng trong quản lý hóa chất và chất thải cũng như bạo lực và quấy rối trong bối cảnh ATVSLĐ.

3 Củng cố và hỗ trợ các hệ thống và kế hoạch hành động quốc gia về ATVSLĐ

Bằng cách hỗ trợ các đơn vị khác của ILO tăng cường các bộ lao động quốc gia, các ban ATVSLĐ hoặc các tổ chức khác thông qua việc chia sẻ rộng rãi dữ liệu, kinh nghiệm và chuyên môn của Better Work nhằm nâng cao năng lực, cải cách chính sách và thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia về ATVSLĐ.

4 Triệu tập các bên liên quan trong ngành xung quanh dữ liệu và bằng chứng

Để hiểu nguyên nhân gốc rễ của việc không tuân thủ ATVSLĐ và thúc đẩy chuyên môn và quan hệ đối tác với các thương hiệu, ILO và các chuyên gia khác để giải quyết các vấn đề này một cách tập thể và toàn diện. Better Work hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia khác của ILO để tham gia vào các sáng kiến, bao gồm cả với khu vực tư nhân, nhằm thu thập và xây dựng dữ liệu tốt hơn về ATVSLĐ mạnh mẽ hơn, bao gồm thông qua các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT).

 

Như một dấu hiệu cho thấy tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chương trình với các bối cảnh khác nhau mà chương trình hoạt động, các lĩnh vực ưu tiên về ATVSLĐ có thể khác nhau, tùy thuộc vào các ưu tiên cấu thành của mỗi quốc gia và kế hoạch làm việc của chương trình quốc gia việc làm bền vững.

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.