Al Mamun Chowdhury

Al Mamun Chowdhury

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Al Mamun Chowdhury gia nhập BWB vào năm 2015 sau một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực. Trước BWB, Chowdhury đã làm việc với một số công ty cao cấp Bangladesh chiếm các vị trí cấp cao. Chuyên môn của Chowdhury bao gồm phát triển nhân viên, tổ chức và xây dựng thương hiệu công việc, đào tạo, trong số những người khác. Chowdhury đã được hưởng lợi từ việc đào tạo từ cả các tổ chức trong nước và quốc tế trong những năm qua. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về quản lý nguồn nhân lực.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.