GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Better Work – sự hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc ( ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới – là một chương trình toàn diện tập hợp tất cả các cấp của ngành may mặc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tôn trọng quyền lao động của người lao động và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc và giày dép.

Tầm nhìn của chúng tôi

Một lĩnh vực may mặc đã đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và giảm tác động đến môi trường bằng cách tạo ra việc làm an toàn và bền vững trong các doanh nghiệp bền vững nhằm trao quyền cho phụ nữ và trong đó người lao động và người sử dụng lao động có thể thực hiện các quyền cơ bản của họ.

Nhờ tham gia vào Better Work, các nhà máy đã không ngừng cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO và luật pháp quốc gia về lương thưởng, hợp đồng và thời gian làm việc. Điều này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc, đồng thời, nâng cao năng suất và lợi nhuận của các nhà máy.

Ngoài việc tham gia trực tiếp với các nhà máy, Better Work còn hợp tác với các chính phủ để thúc đẩy sự phù hợp với luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO và xây dựng năng lực cho thanh tra lao động để thực thi việc tuân thủ. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu may mặc toàn cầu để đảm bảo tiến độ ở cấp nhà máy được duy trì.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức sử dụng lao động và người lao động để cung cấp cho họ dữ liệu và thông tin chi tiết từ ngành, đồng thời chúng tôi làm việc với các công đoàn để xây dựng năng lực của họ nhằm củng cố tiếng nói của người lao động. Và, chúng tôi làm việc với các đối tác phát triển để giúp đạt được các mục tiêu phát triển rộng lớn hơn của họ. Các hoạt động của Better Work được hướng dẫn bởi Tác động bền vững: Chiến lược việc làm tốt hơn, 2022-27.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.