Kết quả kinh doanh

Điều kiện làm việc tốt hơn và hiệu quả kinh doanh tốt hơn: Mối liên kết không thể tách rời của Better Work

Hiệu quả kinh doanh là một chủ đề xuyên suốt trong chiến lược của Better Work. Đảm bảo rằng các nhà máy tham gia chương trình cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời đạt được lợi ích trong hiệu quả kinh doanh của họ, là mục tiêu kép cuối cùng của Better Work.

Mối quan hệ giữa điều kiện làm việc được cải thiện và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn là trọng tâm trong triết lý của Better Work. Những cải tiến và minh bạch hơn trong việc trả lương, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh hơn và giao tiếp tại nơi làm việc hoạt động đã chứng minh các động lực quan trọng của năng suất cao hơn, cũng như ngăn chặn lạm dụng bằng lời nói và quấy rối tình dục trên sàn nhà máy.

Tác động của Better Work

Nghiên cứu chứng minh rằng sự tham gia vào nhà máy của Better Work (đánh giá, tư vấn và đào tạo) đã giúp cải thiện điều kiện làm việc, góp phần quan trọng vào năng suất cao hơn. Ngoài ra, các công ty đăng ký tham gia Better Work đã đạt được doanh thu và lợi nhuận, cả thông qua khối lượng xuất khẩu cao hơn và giá cao hơn. Nhà máy gắn bó với Better Work càng lâu, những kết quả này càng lớn.

Việc thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập, cùng với các mô-đun đào tạo chuyên môn và khả năng thiết lập các cơ chế đối thoại quản lý người lao động hiệu quả, đã hỗ trợ các quá trình thay đổi góp phần cải thiện năng suất. Ví dụ, có đại diện nữ trong các ủy ban lưỡng đảng cấp nhà máy và đào tạo giám sát viên nữ, cả hai đều tỏ ra cực kỳ thành công, dẫn đến sự gia tăng hơn 20% trong dây chuyền sản xuất của họ.

Thông qua các chương trình đào tạo, bao gồm các mô-đun về kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giám sát, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống quấy rối, chương trình đã mang lại sự thay đổi trong toàn bộ nhà máy và chuỗi cung ứng. Better Work cũng cung cấp các khóa đào tạo cho các thương hiệu đối tác, nhận ra vai trò quan trọng của họ trong việc cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao phúc lợi của người lao động, điều này cũng giúp tăng khả năng cạnh tranh trong ngành, bao gồm cả thông qua Học viện Better Work.

Sau khi đăng ký tham gia Better Work, các nhà máy ở Bangladesh đã phát triển với tốc độ cao hơn đáng kể khi so sánh với các nhà máy ngoài chương trình, cả về doanh thu và khối lượng xuất khẩu, cao hơn 50% so với các công ty không thuộc Better Work.

Đào tạo nữ giám sát viên thông qua Đào tạo Kỹ năng Giám sát của Better Work trên bảy chương trình quốc gia đã tăng năng suất lên tới 22% trong các dây chuyền mà họ giám sát. Tại Bangladesh, hiệu quả cho các dây chuyền được giám sát bởi phụ nữ được đào tạo thông qua sáng kiến Bình đẳng giới và Trả hàng (GEAR) và chương trình Duy trì Doanh nghiệp Cạnh tranh và Trách nhiệm (SCORE) tăng năm phần trăm.

Tại Campuchia, tỷ lệ hiệu quả trong giai đoạn 2016-2019 đã tăng tới 50% ở các nhà máy liên kết so với các nhà máy không liên kết, với các công ty địa phương đồng thời đáp ứng các mục tiêu sản xuất và tăng sản lượng theo kế hoạch. Tại Việt Nam, công nhân trong các nhà máy của Better Work đạt mục tiêu sản xuất trung bình nhanh hơn gần 90 phút sau năm năm tham gia chương trình.

Các nhà máy của Better Work ở Indonesia và Việt Nam đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể về lợi nhuận. Ở đây, những cải thiện trong điều kiện chuỗi cung ứng đã vượt quá chi phí cao hơn từ việc tuân thủ tiền lương và giờ làm việc. Sau bốn năm tham gia, lợi nhuận hàng quý của các nhà máy Better Work ở Indonesia đã tăng trung bình hơn gấp đôi và ở Việt Nam, tỷ lệ doanh thu-chi phí trung bình tăng 25%.

Kế hoạch hành động làm việc tốt hơn

Chương trình sẽ tăng cường hơn nữa sự tập trung vào năng suất bằng cách tận dụng chuyên môn của ILO và IFC để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Bằng cách tận dụng sức mạnh tổng hợp của mình ở cấp ngành và quốc gia, Better Work hỗ trợ các bên liên quan điều chỉnh nỗ lực của họ tốt hơn. Điều này giúp đảm bảo rằng ngành may mặc hoạt động như một động lực cho việc làm bền vững và tăng trưởng bao trùm. Better Work cũng sẽ củng cố các chương trình đào tạo kỹ năng và can thiệp năng suất để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như có khả năng chống chịu. Chương trình sẽ hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội người sử dụng lao động, các tổ chức của người lao động và các tác nhân trong ngành, với kinh nghiệm lâu năm trong các can thiệp nâng cao năng suất. Bảo trợ xã hội cũng sẽ là chìa khóa để xây dựng khả năng phục hồi của người lao động và doanh nghiệp trong trường hợp có những cú sốc trong tương lai. Kế hoạch hành động về năng suất và hiệu suất kinh doanh của Better Work rất nhạy bén và được thiết kế để phát triển trong suốt vòng đời của chiến lược của chúng tôi, Tác động bền vững, 2022/27. Tham khảo ý kiến của các đối tác toàn cầu và quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh các kế hoạch hành động của mình để đảm bảo chúng hỗ trợ thay đổi lâu dài, tiến bộ.

1 Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và đo lường cải thiện năng suất

Better Work sẽ nhắm mục tiêu rõ ràng hơn vào các phương pháp quản lý về năng suất, bao gồm bằng cách thiết lập đường cơ sở và thu thập dữ liệu để đánh giá tác động của các can thiệp cấp doanh nghiệp của chúng tôi. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bối cảnh hoạt động, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình đổi mới sáng tạo (tức là sáng kiến SCORE và GEAR) để giải quyết tốt hơn các thách thức về năng suất. 

2 Hợp tác với các đối tác xã hội và các tổ chức quốc gia có liên quan có chuyên môn về năng suất

Better Work sẽ làm việc thông qua các đối tác quốc gia để cung cấp dịch vụ năng suất trực tiếp cho các nhà sản xuất cũng như hỗ trợ các tổ chức quốc gia tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi cho tăng trưởng năng suất. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ các thành phần cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành may mặc bằng cách tận dụng các phương pháp tiếp cận đã được chứng minh như chương trình Hệ sinh thái năng suất vì việc làm bền vững của ILO.

3 Hỗ trợ người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động củng cố cải thiện năng suất ở cấp ngành và quốc gia

Better Work sẽ hợp tác với Văn phòng Hoạt động của Người sử dụng lao động của ILO trong việc phát triển các dịch vụ cho các tổ chức sử dụng lao động nhằm cải thiện năng suất doanh nghiệp cũng như với Văn phòng Hoạt động của Người lao động của ILO để tăng cường vai trò của công đoàn trong việc hỗ trợ năng suất trong ngành may mặc.

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.