Rabeya Hossan

Rabeya Hossan

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Dhaka, Băng-la-đét

Rabeya Hossan gia nhập Better Work Bangladesh (BWB) vào tháng 1/2021. Bà có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bền vững từ các vai trò trước đây của bà tại các thương hiệu toàn cầu, công ty kiểm toán, văn phòng mua hàng và tổ chức sản xuất. Đã làm việc hơn tám năm trong các vai trò quản lý khác nhau, Rabeya là một chuyên gia trong các loại đánh giá khác nhau, tức là kiểm toán xã hội, môi trường, an ninh và bảo vệ thương hiệu. Cô đã thực hiện khoảng 550 cuộc kiểm toán cho hơn 50 khách hàng với tư cách là kiểm toán viên bên thứ ba. Rabeya cũng đã tiến hành kiểm toán thương hiệu tại 300 nhà máy với tư cách là kiểm toán viên bên thứ nhất. Trong thời gian gắn bó trước đây, cô đã làm việc với nhiều bên liên quan về các vấn đề quan hệ lao động, Dự án CSR, dự án đối thoại xã hội, dự án lãnh đạo, dự án phát triển năng lực, dự án nâng cao nhận thức về sức khỏe, dự án Sản xuất sạch hơn và dự án PacT, v.v. Bà đã tạo điều kiện cho một số buổi đào tạo về quyền và lợi ích của người lao động và các vấn đề sức khỏe và an toàn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.