Nawrin Habiba

Nawrin Habiba

Cố vấn doanh nghiệp

Dhaka, Băng-la-đét

Nawrin Habiba gia nhập BWB vào năm 2016.  Chuyên môn của Habiba bao gồm lập kế hoạch và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ xã hội. Cô có bằng Cử nhân về Công nghệ Sản xuất Hàng may mặc và hiện đang theo học MBA về Quản lý Nguồn nhân lực tại Đại học Quốc tế Daffodil của Bangladesh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.