Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhà máy là đối tác quan trọng trong nỗ lực tạo điều kiện tốt hơn cho công nhân may mặc theo cách cũng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Bằng chứng của chúng tôi cho thấy sự hợp tác hiệu quả và tin tưởng lẫn nhau giữa người sử dụng lao động và người lao động của họ không chỉ dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn mà còn mang lại kết quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Hàng nghìn nhà máy trên khắp thế giới đã quyết định đi theo con đường cải thiện bền vững bằng cách tham gia chương trình Better Work. Mô hình tham gia nhà máy toàn diện của chúng tôi đã được thiết kế để hỗ trợ các nhà máy xác định và giải quyết các thách thức đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh kinh doanh. Ở cấp độ ngành và quốc gia, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của ILO để thúc đẩy công việc của các liên đoàn sử dụng lao động may mặc quốc gia và tiếp tục xây dựng chuyên môn kỹ thuật và nhiệm vụ đại diện của họ.

Phần lớn các nhà máy trong Better Work thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài và các tập đoàn sản xuất từ Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Chúng tôi cũng làm việc với trụ sở của các công ty này để phát triển các chiến lược, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và tăng cường thực hiện các can thiệp thay đổi ở cấp địa điểm. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo trong ngành về cách thiết kế và thực hiện đối thoại xã hội và hệ thống quản lý hiệu quả.

Các công ty đăng ký tham gia Better Work đạt được doanh thu và lợi nhuận, cả thông qua khối lượng xuất khẩu cao hơn và giá cao hơn, cũng như tăng năng suất lao động. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng cải thiện điều kiện làm việc nên được coi là một khoản đầu tư, không phải là chi phí. Người lao động trong các nhà máy được hưởng một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và bình đẳng cũng có động lực, trung thành hơn và ít có khả năng rời bỏ công việc của họ - tất cả đều có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.