Tác động của chúng tôi

Better Work luôn cam kết đo lường thành công, tiến độ đạt được mục tiêu và tác động lâu dài bằng cách sử dụng một cách tiếp cận nghiêm ngặt.

Kể từ khi thành lập, chương trình đã dựa vào các chỉ số giám sát và đánh giá mạnh mẽ và các mối quan hệ đối tác học thuật để đánh giá độc lập tác động của nó đối với người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi có bằng chứng mạnh mẽ rằng chương trình hoạt động trong việc thúc đẩy việc tuân thủ cao hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật pháp quốc gia, cải thiện năng suất, doanh thu và lợi nhuận, và đạt được sự phát triển kinh tế và xã hội thông qua việc làm tốt trong lĩnh vực may mặc.

Tìm hiểu về báo cáo Tác động

Thông tin chi tiết nghiên cứu từ Better Work 2017-2022

Thông tin chi tiết nghiên cứu từ Better Work 2017-2022

Duy trì tác động, chiến lược của Better Work giai đoạn 2022-27, vượt ra ngoài việc đo lường tiến bộ và tác động tại nơi làm việc và thách thức Better Work tăng cường tập trung vào việc đóng góp vào việc củng cố các thể chế ở cấp quốc gia và toàn cầu.

Chúng tôi cũng cam kết thu thập một cách có hệ thống dữ liệu mạnh mẽ về tất cả các ưu tiên theo chủ đề của chúng tôi, bao gồm dữ liệu phân tách giới để thúc đẩy bình đẳng giới, không phân biệt đối xử và hòa nhập ở cấp độ doanh nghiệp và chính sách.

Tiến độ và tiềm năng

ĐỌC THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.