Mohamad Anis Agung Nugroho

Mohamad Anis Agung Nugroho

Quản lý chương trình

Dhaka, Băng-la-đét

Mohamad Anis Agung Nugroho joined Better Work Bangladesh as Programme Manager in February 2022 after spending over ten years working at Better Work Indonesia in various roles. Anis joined Better Work Indonesia in December 2010, first as an Enterprise Advisor, before being promoted to the position of Senior Advisor, responsible for managing core services, including assessment, advisory and training. As National Operations Manager of Better Work Indonesia from 2015, he played a key role in setting up Yayasan Kemitraan Kerja, which implements Better Work’s core services in the country. From 2017 until January 2022, Anis led Yayasan Kemitraan Kerja as the foundation’s Executive Director.

Anis bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong lĩnh vực may mặc sau khi tốt nghiệp Trường Công nghệ Dệt may ở Bandung, Indonesia, vào năm 1999. Ông làm việc cho một số nhà sản xuất hàng may mặc với tư cách là kỹ sư công nghiệp, tham gia lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho, và là trợ lý cho tổng giám đốc. Năm 2003, ông chuyển sang một nhà cung cấp và làm Giám đốc Tuân thủ và Chất lượng, đóng góp vào các quyết định tìm nguồn cung ứng ở các quốc gia, như Bangladesh, Morocco, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Để theo đuổi sở thích quản trị lao động tốt và chính sách công, ông đã hoàn thành bằng thạc sĩ về Chính sách công tại Đại học Indonesia vào năm 2021.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.