Báo cáo và Ấn phẩm

26 Biển 2020

Better Work Nicaragua chia sẻ hướng dẫn của WHO với người lao động

Better Work Nicaragua chia sẻ các công cụ và hướng dẫn của WHO về cách đối phó với COVID19. TẢI XUỐNG BẢN TRÌNH BÀY

ĐỌC THÊM
Bộ lọc
Quốc gia
CHỌN TẤT CẢ
Các loại tài liệu
CHỌN TẤT CẢ
Chủ đề
CHỌN TẤT CẢ
Phạm vi ngày
Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn không thể tìm thấy tài liệu, hãy gửi phản hồi cho chúng tôi để reports@betterwork.org phác thảo vấn đề.

 

 

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.