Báo cáo thường niên của Better Work Nicaragua 2020

1 Tháng Sáu 2021

Vào năm 2021, chúng tôi sẽ kỷ niệm mười năm hoạt động của Better Work tại Nicaragua. Chương trình đã là một lực lượng quan trọng trong việc cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc và nâng cao khả năng cạnh tranh của nó. Chúng tôi rất muốn khám phá các khả năng tác động đến ngành may mặc đang phát triển trong khu vực, thậm chí vượt ra ngoài đất nước.

Tara Rangarajan, Trưởng phòng Truyền thông, Quan hệ thương hiệu và Chương trình Quốc gia, Better Work

Better Work Nicaragua đánh dấu kỷ niệm mười năm thành lập với danh tiếng quốc gia mạnh mẽ và 25 nhà máy đã đăng ký. Vào năm 2020, ngành may mặc Nicaragua đã có những bước tiến quan trọng trong bối cảnh đại dịch: Thỏa thuận lao động ba bên đã được đàm phán giữa chính phủ, đại diện người sử dụng lao động và người lao động để giảm thiểu hậu quả của COVID-19 và ảnh hưởng của nó đối với người lao động. Better Work Nicaragua tiếp tục theo dõi điều kiện làm việc tại các nhà máy cả trực tiếp vào đầu năm 2020 và sau đó là sử dụng mô hình đánh giá ảo trong thời kỳ đại dịch. Bất chấp những thách thức trong năm, sứ mệnh của Better Work Nicaragua vẫn là nuôi dưỡng quan hệ đối tác mạnh mẽ với các bên liên quan chính và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chính sách tiến bộ và duy trì các tiêu chuẩn cao trong toàn ngành.

TẢI BÁO CÁO

Tải xuống báo cáo bằng tiếng Tây Ban Nha

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.