Better Work Nicaragua: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần 1

22 Tháng Tám 2013

Better Work Nicaragua

Đây là báo cáo tổng hợp công khai đầu tiên được thực hiện bởi Better Work Nicaragua. Nó đại diện cho những phát hiện từ các đánh giá được thực hiện từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013 tại 20 nhà máy đầu tiên, bao gồm thông tin từ các đánh giá thí điểm được thực hiện vào tháng 10 năm 2011.

Kết quả đánh giá ban đầu thể hiện như sau:

♦ Không có bằng chứng về lao động trẻ em và lao động cưỡng bức được tìm thấy trong các nhà máy được đề cập trong báo cáo này.

♦ Các lĩnh vực phổ biến nhất của việc không tuân thủ trong các lĩnh vực của luật lao động quốc gia là trong các loại An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Hợp đồng và Nguồn nhân lực.

♦ Về Tự do lập hội, việc thực hiện các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể là lĩnh vực có mức độ không tuân thủ cao nhất.

Chương trình làm việc với các nhà máy để giải quyết những phát hiện này thông qua các dịch vụ tư vấn, bao gồm phát triển Kế hoạch cải tiến và thành lập Ủy ban Tư vấn Cải thiện Hiệu suất hai bên (PICC) và đào tạo.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.