Better Work Nicaragua chia sẻ hướng dẫn của WHO với người lao động

26 Biển 2020

Better Work Nicaragua chia sẻ các công cụ và hướng dẫn của WHO về cách đối phó với COVID19.

TẢI XUỐNG BẢN TRÌNH BÀY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.