Báo cáo thường niên của Better Work Nicaragua 2017: Đánh giá ngành và tuân thủ

15 Biển 2018

Báo cáo thường niên này của Better Work Nicaragua nhằm nắm bắt tình trạng tuân thủ hiện tại của các nhà máy tham gia và ngành dệt may. Báo cáo này nhằm chia sẻ ảnh chụp nhanh về tình trạng hiện tại của ngành và thông báo cho các nhà quan sát quan tâm về các dự án và hành động trong tương lai. Nhóm Better Work Nicaragua hy vọng rằng người đọc thấy báo cáo này như một công cụ thông tin và các bên liên quan trong ngành sẽ chủ động giải quyết các lĩnh vực cơ hội được nêu bật trong đó.

TẢI BÁO CÁO

Bấm vào đây để xem phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.