Better Work Haiti: Chương trình của chúng tôi

Better Work Haiti

Từ năm 2009, Better Work Haiti (BWH) đã tham gia với người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ để cải thiện điều kiện làm việc và tăng khả năng cạnh tranh của ngành may mặc.

Chương trình bao gồm tất cả các nhà máy may mặc và một số nhà máy sản xuất khác ở Haiti xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ngành công nghiệp may mặc là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Haiti, tạo việc làm cho khoảng 40.000 người. Năm 2015, tổng doanh thu xuất khẩu từ ngành dệt may chiếm khoảng 90% thu nhập xuất khẩu quốc gia và 10% GDP quốc gia.

Vào tháng 6 năm 2015, Đạo luật Mở rộng Ưu đãi Thương mại năm 2015 (HOPE / HELP) đã được Hạ viện Hoa Kỳ (US) thông qua. Nó bao gồm việc gia hạn 10 năm thỏa thuận thương mại ưu đãi của Haiti với Mỹ đối với các sản phẩm may mặc.

Vào tháng 11 năm 2015, một Biên bản ghi nhớ chung đã được ký kết giữa Better Work Haiti và Bộ Xã hội và Lao động (MAST) nhằm thể chế hóa sự hợp tác để cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc Haiti. Kể từ năm 2015, một nhóm đặc nhiệm gồm 14 thanh tra của Bộ đã đồng hành cùng Cố vấn Doanh nghiệp Better Work trong các chuyến đánh giá và tư vấn đến các nhà máy ở Port-au-Prince, Caracol và Ouanaminthe. Các chuyến thăm chung này đang nâng cao năng lực của bộ phận thanh tra của Bộ. BWH cũng hợp tác với MAST trong việc phát triển một hướng dẫn luật lao động thực tế được xuất bản bằng năm ngôn ngữ.

Better Work Haiti tiếp tục thực hiện đào tạo theo khoản tài trợ do GAP cung cấp để hỗ trợ hợp tác tại nơi làm việc và khoản tài trợ của Công ty Walt Disney để đào tạo kỹ năng giám sát và kỹ năng quản lý cấp cao hơn.

Năm 2016, BWH đã khởi động hai dự án mới hợp tác với Share Hope Foundation. Một là một chương trình cải tiến phòng khám sáng tạo, trong đó các nhà máy sẽ được hỗ trợ để sử dụng tốt hơn các nguồn lực. Chương trình thứ hai nhắm vào một nhóm nhỏ hơn những người thụ hưởng bị thiệt thòi rộng rãi: Bảy mươi công nhân nhà máy câm điếc đã nhận được thiết bị trợ thính thông qua Share Hope vào năm 2015 và bây giờ sẽ được hưởng lợi từ các lớp học ngôn ngữ trị liệu và ký hiệu. Cả hai dự án đều được hỗ trợ bởi Quỹ Levi Strauss.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.