• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp tuân thủ hai năm một lần lần thứ 25

Tháng Hai 16 2023

Nền kinh tế Haiti, và đặc biệt là ngành may mặc, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Đất nước này tiếp tục gặp khó khăn về chính trị và kinh tế trong năm 2022 với sự gia tăng của đồng đô la, lạm phát chung, tình trạng thiếu lương thực, dịch tả và sự gia tăng của các băng đảng vũ trang. Hàng loạt cuộc khủng hoảng này mang lại nhiều thách thức hơn cho Chính phủ, doanh nghiệp và phúc lợi của người dân.

Trong bối cảnh như vậy, những thành tựu trong quá khứ về giảm nghèo đã bị đảo ngược. Việc thiếu cải thiện các khía cạnh quan trọng cần thiết để giảm nghèo đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập hộ gia đình trên cả nước. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đời sống kinh tế, dịch vụ y tế và nhiều lĩnh vực khác trong đó có ngành may mặc. Một số nhà máy phải đối mặt với sự gián đoạn hoạt động trong nhiều ngày và những nhà máy khác trong nhiều tuần. Có ba nhà máy trong danh mục đầu tư của Better Work Haiti đã đóng cửa vĩnh viễn chủ yếu vì lý do kinh doanh. Đó là một thử thách đối với công nhân khi đi lại đến các nhà máy vì tình trạng thiếu nhiên liệu ảnh hưởng đến giao thông công cộng và những lo ngại về an ninh.

Mặc dù ngành may mặc Haiti đã cho thấy mức độ phục hồi tuyệt vời trong suốt những năm qua và trên thực tế, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đã tăng 14,5% trong giai đoạn kết thúc vào tháng 8/2022 so với cùng kỳ kết thúc vào tháng 8/2021.

Báo cáo này trình bày tổng quan về các phát hiện không tuân thủ tại 31 nhà máy tham gia ở Haiti, được đánh giá ít nhất hai lần vào tháng 12/2022.

Better Work Haiti đã tiến hành các dịch vụ kết hợp cũng như trực tiếp trong giai đoạn này, với sự hỗ trợ của các thanh tra viên từ Bộ Lao động. Trong quá trình đánh giá kết hợp và tư vấn kết hợp, thanh tra lao động đã đến thăm các nhà máy tại chỗ và nhân viên Better Work đã hỗ trợ họ từ xa. Kế hoạch cải tiến của các nhà máy đã được xác minh trực tiếp trong các chuyến thăm nhà máy hoặc hầu như thông qua các yêu cầu tài liệu trong các dịch vụ tư vấn và các cuộc trò chuyện với các thành viên ủy ban lưỡng bên, bao gồm cả công nhân và quản lý.

Tải xuống

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.