Mothers@Work: Đánh giá định tính

25 Tháng Mười Hai 2022
Các bà mẹ tại nơi làm việc

Báo cáo này khám phá tác động của chương trình Mothers@ Work đối với các nhà máy tham gia, tập trung vào những thay đổi trong chính sách, thực tiễn và kinh nghiệm mang thai. Đánh giá nhẹ nhàng này rút ra từ các cuộc phỏng vấn định tính tại sáu nhà máy may mặc đã đăng ký vào Better Work Bangladesh (BWB) đã tham gia chương trình Mothers@Work từ năm 2018 đến 2019.

Tất cả các nhà máy đã cập nhật chính sách nơi làm việc của họ về trợ cấp thai sản và cho con bú. Các cuộc phỏng vấn nhấn mạnh cách tham gia vào chương trình đã củng cố các chính sách và thực tiễn của nhà máy hỗ trợ các bà mẹ tương lai và mới sinh trên sàn nhà máy.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một số lĩnh vực bổ sung liên quan đến việc phụ nữ rời đi và tái gia nhập thị trường lao động do trách nhiệm chăm sóc trẻ em và sở thích của lao động nữ khi nhận lương bằng tiền mặt. Hai chủ đề này đưa ra những câu hỏi rộng hơn về sự tham gia kinh tế của phụ nữ ở Bangladesh, có thể được khám phá trong nghiên cứu trong tương lai. Báo cáo kết thúc với một loạt các khuyến nghị cho chương trình và thiết kế và giám sát của nó.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.