Better Work Indonesia: 8.6 Làm thêm giờ

11 Tháng Mười 2014

Người sử dụng lao động phải có văn bản hướng dẫn làm thêm giờ và phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động. Người sử dụng lao động nên lập danh sách thực hiện công việc làm thêm giờ bao gồm:

  • Tên người lao động sẵn sàng làm thêm giờ;
  • số giờ làm thêm phải thực hiện;
  • số giờ làm thêm đã thực hiện;
  • Chữ ký của người sử dụng lao động và người lao động có liên quan.

Thời gian làm thêm không quá 3 giờ mỗi ngày hoặc 14 giờ mỗi tuần, nhưng những hạn chế về thời gian làm thêm giờ này không bao gồm công việc làm thêm giờ được thực hiện vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ. Người sử dụng lao động phải trả đúng mức làm thêm giờ.

Làm việc vào các ngày nghỉ lễ được cho phép khi công việc có tính chất phải được thực hiện liên tục, hoặc đã được người sử dụng lao động và người lao động đồng ý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

ĐẠO LUẬT NHÂN LỰC SỐ 13 NĂM 2003, ARTS. 78, 85 [UU KETENAGAKERJAAN SỐ 13 TAHUN 2003, PASAL 78, 85];
MOMT NGHỊ ĐỊNH GIỜ LÀM THÊM VÀ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ SỐ KEP.102/MEN/VI/2004 [KEPUTUSAN MENAKERTRANS TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR NO. KEP.102/MEN/VI/2004].

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.