Bài thảo luận 31: Tuân thủ công ty và công bố thông tin công khai tại Việt Nam

27 Tháng Chín 2019

Người tiêu dùng toàn cầu, các thương hiệu quốc tế và chính phủ ở các nước sản xuất và gia công phần mềm nhằm mục đích cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng vẫn tồn tại sự không chắc chắn về cách tiếp cận tốt nhất. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu cấp độ công ty từ chương trình Better Work Vietnam của Tổ chức Lao động Quốc tế – Tổ chức Tài chính Quốc tế để đánh giá mối quan hệ giữa tính minh bạch về điều kiện làm việc và sự tuân thủ vững chắc trong lĩnh vực may mặc tại Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2018. Nó khai thác một sự thay đổi trong chính sách của Better Work Việt Nam khi vào năm 2015, chương trình đã công bố khởi động một chương trình công bố công khai mới sẽ chứng kiến tên của các nhà máy được công bố công khai cùng với sự tuân thủ của họ (hoặc thiếu) với một số "vấn đề quan trọng". Trước tiên, bài báo xem xét những đặc điểm nào của công ty tương quan với việc giảm tỷ lệ không tuân thủ theo thời gian, sau đó xem xét tác động của chính sách công bố công khai đối với tỷ lệ tuân thủ và bỏ học của công ty bằng các kỹ thuật thực nghiệm khác nhau. Báo cáo cho thấy rằng mặc dù việc tiếp tục tham gia chương trình Better Work Việt Nam có tác động mạnh mẽ nhất đến những thay đổi trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động của công ty theo thời gian, nhưng công bố thông tin công khai cũng liên quan đến việc tăng cường tuân thủ, với tác động mạnh mẽ hơn ở một số điểm tuân thủ, bao gồm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, thời gian làm việc và lao động trẻ em. Có một số bằng chứng về việc tăng tỷ lệ bỏ học, nhưng không có bằng chứng nào về việc các công ty chỉ đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng được tìm thấy. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc công bố công khai trong chuỗi giá trị toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với hành vi của công ty.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.