Bài thảo luận 37: Tuân thủ tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu

10 Tháng Tám 2020

Bài viết này xem xét vai trò của công đoàn và thương lượng tập thể trong việc cải thiện điều kiện làm việc trong các nhà máy may mặc tham gia chương trình Better Work ở Bangladesh, Campuchia, Haiti, Indonesia, Jordan và Việt Nam. Dựa trên các phân tích dữ liệu đánh giá nhà máy qua các chu kỳ xây dựng và giám sát năng lực lặp đi lặp lại, chúng tôi thấy rằng công đoàn tại nơi làm việc và thương lượng tập thể có liên quan đến việc không tuân thủ thấp hơn về tiền lương và phúc lợi, hợp đồng, cũng như các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe và phúc lợi nghề nghiệp. Tuy nhiên, những phát hiện ít dứt khoát hơn nhiều đối với giờ làm việc. Mặc dù năng lực địa phương trong việc thực thi trách nhiệm giải trình và điều kiện làm việc tốt hơn vẫn bị hạn chế bởi các mệnh lệnh kinh doanh của chiến lược thời trang nhanh, nghiên cứu này chứng minh các hệ thống quan hệ lao động địa phương có tiềm năng tăng cường hiệu quả của các can thiệp hợp tác, xuyên quốc gia như Better Work.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.