Better Factories Campuchia: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 32

2 Tháng Sáu 2015

Báo cáo tổng hợp lần thứ 32 này bao gồm các đánh giá được thực hiện tại 393 nhà máy. Những phát hiện chính được trình bày dưới đây:

Theo xu hướng giảm trong giai đoạn 2010 – 2013, mức độ tuân thủ tổng thể đã tăng nhẹ trong kỳ báo cáo;

♦ Mười vấn đề không tuân thủ hàng đầu vẫn giống như những năm trước và bao gồm, trong số những vấn đề khác làm thêm giờ và các vấn đề xung quanh An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Mặc dù việc giải quyết một số vấn đề này đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể, nhưng nhiều vấn đề có thể được giải quyết thông qua việc phát triển các hệ thống quản lý ATVSLĐ toàn diện.

♦ Không tuân thủ làm thêm giờ, cả làm thêm giờ đều là ngoại lệ cũng như đảm bảo làm thêm giờ không quá 2 giờ mỗi ngày, vẫn ở mức cao, lần lượt là 94% và 76%. Việc không tuân thủ vấn đề này chủ yếu là do cả hoạt động của nhà máy cũng như áp lực từ các tác nhân trong chuỗi cung ứng.

♦ Một năm báo cáo công khai đã chứng minh những cải tiến quan trọng, trong số những cải tiến khác về thanh toán thôi việc, chuẩn bị khẩn cấp và xung quanh việc thanh toán tiền thưởng. Không phải tất cả 21 vấn đề quan trọng là một phần của báo cáo công khai đều thể hiện sự cải thiện và do đó chương trình sẽ tiếp tục đo lường sự thay đổi và làm việc với các đối tác để đảm bảo tác động.

♦ Mặc dù mức độ tuân thủ tổng thể cho thấy sự gia tăng nhẹ, nhưng có những lĩnh vực có sự thay đổi tích cực cũng như tiêu cực. Những thay đổi tích cực phổ biến nhất là do cam kết lớn hơn từ phía người sử dụng lao động để giải quyết điều kiện làm việc, tăng cường hợp tác quản lý công nhân ở cấp nhà máy và cam kết hoặc áp lực lớn hơn từ người mua với nhà máy để thực hiện thay đổi.

♦ Những thay đổi tiêu cực có thể là do sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh của nhà máy, khiến họ không ưu tiên điều kiện làm việc, thay đổi quản lý hoặc không giải quyết bền vững các điều kiện làm việc.

Báo cáo này cũng cho thấy mức độ tuân thủ đã tăng lên như thế nào kể từ khi bắt đầu chương trình. Không chỉ mức độ tuân thủ tổng thể đã tăng lên kể từ năm 2001, mức độ tuân thủ cấp nhà máy trong các chuyến thăm đầu tiên cũng đã tăng lên đáng kể, điều này cho thấy rằng theo thời gian, nhận thức của các nhà máy về điều kiện làm việc đã tăng lên.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.