Tài liệu thảo luận 15: Trường hợp kinh doanh chống lạm dụng bằng lời nói

16 Tháng Chín 2014

Cơ cấu khuyến khích, lạm dụng bằng lời nói, năng suất và lợi nhuận trong các nhà máy may mặc

Bài viết này khám phá trường hợp kinh doanh chống lạm dụng bằng lời nói trong các nhà máy may mặc ở các nước đang phát triển. Kết quả từ việc phân tích các cấu trúc khuyến khích của công ty xác nhận rằng các giám sát viên sử dụng lạm dụng bằng lời nói như một công cụ tạo động lực bổ sung, nhưng họ cũng chứng minh rằng lạm dụng bằng lời nói có ý nghĩa bất lợi cho lợi nhuận của công ty bằng cách tác động tiêu cực đến năng suất của người lao động.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.