Better Work Nicaragua: Đối tác của chúng tôi

Better Work Nicaragua

Đi vào hoạt động từ năm 2010, Better Work Nicaragua đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của ngành may mặc Nicaragua.

Better Work Nicaragua đã đóng góp vào sự tiến bộ đáng kể về hiệu suất tuân thủ của ngành may mặc thông qua sự kết hợp của các dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo ngành giữa các đánh giá tuân thủ.

Chương trình đã mở rộng cơ hội việc làm bền vững tại nhà máy cũng như tăng cường các chính sách, thể chế và thực tiễn công ở cấp quốc gia. Là một phần trong cam kết giải quyết phân biệt đối xử, đặc biệt là dựa trên giới tính, chương trình đã lồng ghép bình đẳng giới trong suốt quá trình hoạt động. Có bằng chứng mạnh mẽ nhấn mạnh rằng các nhà máy thực hiện các cải tiến khi họ trưởng thành hơn trong việc tham gia chương trình, bằng chứng là việc giảm không tuân thủ các tiêu chuẩn lao động của ILO và luật lao động quốc gia trong các lĩnh vực hợp đồng, an toàn vệ sinh lao động và thời gian làm việc.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Đối tác của chúng tôi ở Nicaragua

Better Work Nicaragua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức mẹ của chúng tôi - Tổ chức Lao động Quốc tế và Tập đoàn Tài chính Quốc tế, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - cũng như các bên liên quan khác nhau ở cấp quốc gia.

Ủy ban Cố vấn Dự án (PAC) của chúng tôi tập hợp các bên liên quan quốc gia khác nhau để tìm giải pháp và mang lại những cải tiến cho ngành may mặc.  PAC cung cấp tư vấn chiến lược về các hướng của chương trình, xem xét tiến độ thực hiện và đóng vai trò là nền tảng cho sự tham gia giữa các bên liên quan về các vấn đề chính của ngành thông qua các cuộc họp hai năm một lần. Ủy ban này bao gồm các đại diện của chính phủ Nicaragua, của các hiệp hội người sử dụng lao động và của các công đoàn.

Nicaragua Bài viết mới nhất BG
Một số đối tác của chúng tôi trong việc cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc và tăng khả năng cạnh tranh của ngành là:
Chính phủ

Chính phủ

Better Work Nicaragua đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nicaragua kể từ khi thành lập; hợp tác, cùng với ILO, tăng cường thanh tra lao động, cải cách pháp luật và tăng cường quan hệ lao động và hệ thống bảo trợ xã hội. Những cải cách như vậy thường có tác động lan tỏa ra ngoài lĩnh vực xuất khẩu hàng may mặc.

Trong vài năm qua, Better Work và Chính phủ Nicaragua đã làm việc cùng nhau và tạo ra các liên minh mới để tăng cường mối quan hệ của họ.  Thành công của chương trình đã chứng kiến chính phủ thực hiện các bước hợp tác với ILO và Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) để mở rộng nhiệm vụ vượt quá giai đoạn hiện tại.

Lao động

Công nhân & Công đoàn

Chúng tôi làm việc với các công đoàn và trực tiếp với người lao động để giúp thực hiện các quyền của họ trong nhà máy và tìm cách nâng cao kỹ năng của họ để họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả và đàm phán với người sử dụng lao động.

Năm 2016, BWN đã khởi động hai chương trình xây dựng năng lực, về giới và truyền thông, cho Liên đoàn Công đoàn của Ủy ban Tư vấn Dự án. Chương trình, sẽ cung cấp chứng chỉ học tập cho những người hoàn thành các yêu cầu, được cung cấp bởi Đại học Paulo Freire. Bảy mươi phần trăm người tham gia khóa học là phụ nữ.

Nhà máy và nhà sản xuất

Nhà máy và nhà sản xuất

Các doanh nghiệp nhà máy là đối tác quan trọng trong nỗ lực tạo điều kiện tốt hơn cho công nhân may mặc theo cách cũng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác hiệu quả và tin tưởng lẫn nhau giữa người sử dụng lao động và người lao động của họ không chỉ dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn mà còn mang lại kết quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Xem những nhà máy may mặc nào ở Nicaragua là một phần của Better Work

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Các thương hiệu, nhà bán lẻ và trung gian của chúng tôi là những người dẫn đầu ngành trong phong trào hình dung lại chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi quyền của người lao động được thực hiện và các doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh để phát triển.

Các thương hiệu và nhà bán lẻ là đối tác của BWN cam kết phối hợp các nỗ lực để tối đa hóa tác động, ví dụ bằng cách giảm kiểm toán trùng lặp và bằng cách hỗ trợ các nỗ lực cải tiến của các nhà cung cấp theo cách bổ sung và củng cố hỗ trợ của BWN cho các nhà máy. Ngoài việc có quyền truy cập vào các báo cáo đánh giá BWN, các đối tác của chúng tôi còn có các tương tác thường xuyên với BWN và chương trình Better Work toàn cầu để thảo luận về sự phát triển của ngành và các vấn đề cấp nhà máy.

Tìm hiểu thêm về lợi ích cho các thương hiệu, nhà bán lẻ và trung gian đã đăng ký

Đối tác phát triển

Công việc của chúng tôi được tài trợ thông qua sự kết hợp của phí khu vực tư nhân cho các dịch vụ của chúng tôi và các khoản tài trợ từ các nhà tài trợ. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác phát triển để hiểu những sở thích và mục tiêu cụ thể và giúp thúc đẩy những mục tiêu này thông qua những nỗ lực của Better Work. Các đối tác phát triển đang tích cực tham gia vào chương trình của chúng tôi và là đối tác chính trong việc phát triển các chiến lược cải thiện chuỗi cung ứng ngành may mặc.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.