Better Work Nicaragua: Liên hệ với chúng tôi

Better Work Nicaragua

Đi vào hoạt động từ năm 2010, Better Work Nicaragua đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của ngành may mặc Nicaragua.

Better Work Nicaragua đã đóng góp vào sự tiến bộ đáng kể về hiệu suất tuân thủ của ngành may mặc thông qua sự kết hợp của các dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo ngành giữa các đánh giá tuân thủ.

Chương trình đã mở rộng cơ hội việc làm bền vững tại nhà máy cũng như tăng cường các chính sách, thể chế và thực tiễn công ở cấp quốc gia. Là một phần trong cam kết giải quyết phân biệt đối xử, đặc biệt là dựa trên giới tính, chương trình đã lồng ghép bình đẳng giới trong suốt quá trình hoạt động. Có bằng chứng mạnh mẽ nhấn mạnh rằng các nhà máy thực hiện các cải tiến khi họ trưởng thành hơn trong việc tham gia chương trình, bằng chứng là việc giảm không tuân thủ các tiêu chuẩn lao động của ILO và luật lao động quốc gia trong các lĩnh vực hợp đồng, an toàn vệ sinh lao động và thời gian làm việc.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Better Work Nicaragua

Km 12 1/2 carretera norte. Khu công nghiệp Mercedes; Mô-đun A-26.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.