Việt Nam – Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán

Khóa học này nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về các phương pháp tiếp cận thực tế khác nhau để quản lý xung đột trong bối cảnh nhà máy, với trọng tâm cốt lõi là vai trò của đàm phán.

Những người tham gia sẽ được hướng dẫn thông qua các bài tập thực tế sẽ chứng minh vai trò và giá trị của đàm phán trong việc đạt được giải pháp chung cho các xung đột trong môi trường nhà máy hàng ngày.

Khóa học bao gồm các phiên họp chính về cách thức và hình thức xung đột và tranh chấp có thể phát sinh, cũng như nguyên nhân gốc rễ của chúng, trước khi khám phá cách các kỹ thuật đàm phán đã được chứng minh có thể mang lại giải pháp đôi bên cùng có lợi cho các bên xung đột. Trong suốt khóa học, người học sẽ tương tác với các nghiên cứu điển hình thực tế và có liên quan từ ngành để thảo luận và đóng vai.

Đối tượng tham gia là cán bộ quản lý cấp trung, đại diện Công đoàn cơ sở, đoàn viên PICC (phía quản lý và phía người lao động)

Thời lượng: 2 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Kỹ năng đàm phán" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười Một 21, 2019 - Tháng Mười Một 22, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.