Tài liệu thảo luận 9: Mạng lưới sản xuất toàn cầu và chủ nghĩa tư bản đa dạng

13 Tháng Hai 2013

(Tự-) Điều tiết lao động trong các nhà máy may mặc Campuchia

Các nhà máy sản xuất cho các nhà sản xuất hàng may mặc đa quốc gia có nguồn gốc từ các nền kinh tế thị trường phối hợp, chẳng hạn như Hàn Quốc, có tỷ lệ tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cao so với các tập đoàn khác từ các loại chủ nghĩa tư bản khác nhau. Điều này có thể được giải thích bởi các chiến lược toàn cầu mà các công ty này tuân theo, dựa trên và bị ảnh hưởng bởi bối cảnh thể chế nước sở tại của họ, dẫn đến các hình thức nhúng mạnh mẽ hơn và các mối quan hệ mạng bền vững và ổn định hơn, với những hậu quả tích cực hơn đối với mức độ tuân thủ trong nhiều danh mục.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.