Tài liệu thảo luận 13: Phân tích dữ liệu việc làm tốt hơn từ góc độ giới

5 Tháng mười hai 2013

Khám phá sơ bộ các cuộc điều tra người lao động tập trung vào Việt Nam

Tài liệu thảo luận này của các tác giả Marzia Fontana (Học giả thỉnh giảng về việc làm tốt hơn năm 2012) và Andrea Silberman, xem xét các cuộc điều tra người lao động cơ bản cho Việt Nam từ góc độ giới. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa lao động nam và lao động nữ, bao gồm:

♦ Phân khúc nghề nghiệp đáng kể theo giới tính.

♦ Lao động nữ ít có khả năng được thăng chức hoặc được đào tạo hơn lao động nam, mặc dù thực tế là phụ nữ, trung bình, đã được làm việc tại cùng một nhà máy lâu hơn.

♦ Một số lượng lớn hơn nam công nhân dường như được hưởng sức khỏe tốt.

♦ Lao động nữ báo cáo có ít thời gian rảnh hơn lao động nam.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.