Báo cáo thường niên Better Work Việt Nam 2017: Đánh giá ngành và tuân thủ

24 Tháng Bảy 2017

Báo cáo này dựa trên kết quả đánh giá được thực hiện tại 257 nhà máy ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016. Nó trình bày một ảnh chụp nhanh về tỷ lệ không tuân thủ trong một loạt các lĩnh vực liên quan đến điều kiện làm việc và các quyền cơ bản tại nơi làm việc. Báo cáo cũng cung cấp thông tin chuyên sâu do nhà máy dẫn dắt về các động lực chính của việc không tuân thủ dựa trên đánh giá và công việc tư vấn của Better Work với các doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo cũng xem xét dữ liệu xu hướng cho các vấn đề được lựa chọn hiện đang được báo cáo công khai tại Việt Nam, điều này không chỉ giúp xây dựng bức tranh về bối cảnh tuân thủ trong 6 năm qua mà còn đưa ra dấu hiệu về các vấn đề có thể sẽ xuất hiện để các nhà máy ưu tiên chú ý khi họ phải đối mặt với sự tiếp xúc công khai nhiều hơn về điều kiện làm việc - và tuân thủ pháp luật - trong những năm tới.

Kết quả đánh giá từ các nhà máy được đề cập trong báo cáo này phần lớn phù hợp với những phát hiện của các báo cáo Better Work trước đây, với việc không tuân thủ tập trung nhiều nhất vào các cụm điều kiện làm việc, đặc biệt là An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Hợp đồng và Nguồn nhân lực. Xét về các tiêu chuẩn lao động cốt lõi, thương lượng tập thể và can thiệp quản lý là những thách thức tuân thủ hàng đầu đối với các nhà máy.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.