• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên về Better Work Haiti 2020: Đánh giá ngành và tuân thủ

31 Tháng Năm 2020

"Chúng tôi vui mừng giới thiệu Báo cáo thường niên của Better Work Haiti (BWH) cho năm 2019. Năm nay hoàn thành 10 năm hoạt động tại Haiti với các đối tác ba bên của chúng tôi. Trong thập kỷ này, chúng tôi đã phát triển, cải thiện trên nhiều mặt trận và tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa và bền vững trong lĩnh vực may mặc ở Haiti. Trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với các đối tác của mình và cung cấp cho ngành cơ hội đạt được tiềm năng tăng trưởng kinh tế và bền vững của họ." Claudine François – Giám đốc Chương trình Quốc gia

Báo cáo thường niên mới nhất của Better Work Haiti nêu bật kết quả đánh giá, nỗ lực cải tiến và các sáng kiến quan trọng của các nhà máy trong năm qua.
Better Work Haiti đã hoạt động tại nước này được 10 năm. Năm 2019, chúng tôi nhấn mạnh những cải tiến trong đối thoại xã hội, thỏa ước tập thể và nội quy làm việc, cũng như sự tuân thủ của nhà máy đối với các hợp đồng tuân thủ bộ luật lao động quốc gia.
Ngành may mặc ở Haiti đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19. Better Work đang làm việc với các chuyên gia trong Tổ chức Lao động Quốc tế để hỗ trợ chính phủ về các thực tiễn tốt nhất trong các hệ thống bảo trợ xã hội nhằm giúp giải quyết các khoảng trống và đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Thanh tra MAST hợp lực giải quyết quấy rối tình dục

Với sự gia tăng các trường hợp quấy rối tình dục trong các nhà máy, Better Work đã triển khai các gói phòng ngừa và đào tạo cho người lao động, giám sát viên, quản lý, giảng viên và thanh tra lao động quốc gia.

Đối thoại xã hội mang lại kết quả mạnh mẽ

Năm 2019, Better Work Haiti ưu tiên quan hệ giữa người lao động và quản lý bằng cách tăng cường các nền tảng để tham gia đối thoại xã hội trong các nhà máy. Những sáng kiến như vậy đã góp phần thúc đẩy các hệ thống quản lý nguồn nhân lực tiên tiến hơn và chứng minh rằng giao tiếp giữa người lao động và người quản lý là một tài sản cạnh tranh thiết yếu cho các công ty.

Đối tác bảo vệ sức khỏe người lao động

Althoug đến cuối năm 2019, 66% nhà máy Better Work ở Haiti vẫn không có cơ sở y tế và nhân viên tại chỗ, con số này đã được cải thiện kể từ khi bắt đầu chương trình, khi không có nhà máy nào có bác sĩ tại chỗ. Better Work Haiti đã làm việc để nâng cao nhận thức của các nhà máy về tầm quan trọng của việc đầu tư vào các cơ sở y tế và nhân viên y tế tại chỗ.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.