• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của Better Work Egypt 2020

1 Tháng Sáu 2021

Chúng tôi rất vui mừng trước tiềm năng của chương trình của ILO trong việc hỗ trợ phát triển quan hệ lao động ở Ai Cập và vai trò của Better Work. Bây giờ là một cơ hội mới cho các cử tri ba bên của chúng ta để cải thiện môi trường cho tự do hiệp hội và ILO có vị thế tốt để hỗ trợ họ làm như vậy. Đóng góp của Better Work là mang đến cách tiếp cận hợp tác độc đáo để cải thiện đối thoại xã hội, điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may.

Dan Rees, Giám đốc chi nhánh Better Work

Better Work đã khởi động một chương trình quốc gia mới tại Ai Cập vào tháng 3 năm 2020 như một phần của chương trình rộng lớn hơn của ILO có tên là Tăng cường Quan hệ Lao động và các thể chế của họ ở Ai Cập (SLARIE). Bên cạnh hợp phần Better Work Egypt, chương trình SLARIE ở Ai Cập còn có hai trụ cột bổ sung: tăng cường cơ chế đối thoại xã hội toàn diện và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các thành phần ba bên của Ai Cập - chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động - để đưa luật công đoàn mới vào thực tiễn. Tốc độ thiết lập hoạt động của Better Work Egypt vào năm 2020 đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và việc thiếu nhà tài trợ cho chương trình. Bất chấp những thách thức này, Better Work Ai Cập có 40 nhà máy đăng ký và đang cung cấp dịch vụ cho họ.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.