Better Work Egypt: Đội ngũ của chúng tôi

Better Work Ai Cập

Mục đích của Better Work Egypt là tạo ra một ngành công nghiệp may mặc Ai Cập cạnh tranh hơn với điều kiện làm việc tốt được thúc đẩy bởi đối thoại xã hội được cải thiện ở cấp nhà máy và ngành.

Được thí điểm vào năm 2017, chương trình này là một phần của dự án rộng lớn hơn của ILO, Tăng cường quan hệ lao động và các thể chế của họ ở Ai Cập (SLARIE).

Ra mắt vào năm 2020, SLARIE thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả luật công đoàn sửa đổi gần đây và hỗ trợ thực sự cho đối thoại xã hội ở Ai Cập. Một trong những mục tiêu của dự án SLARIE là tạo ra một Chương trình Làm việc Tốt hơn chính thức ở Ai Cập. Hiện tại, Better Work Egypt cung cấp dịch vụ cho 60 nhà máy, bao gồm tiến hành đánh giá tuân thủ cũng như các dịch vụ tư vấn và đào tạo hạn chế.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Ai Cập: Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ nhân viên tận tâm là động lực đằng sau Better Work Egypt. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi chia sẻ cam kết xuất sắc và cố gắng mang lại kết quả chất lượng cao khi họ làm việc để cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc.

Đội ngũ Better Work tại Ai Cập

Cairo, Ai Cập

Ala'a Al-Saifi

Cán bộ Chương trình và Điều hành

Cairo, Ai Cập

Ibrahim Sherif

Cố vấn doanh nghiệp

Cairo, Ai Cập

Farah Abozaid

Cố vấn doanh nghiệp

Cairo, Ai Cập

Mohamed Husseiny

Cố vấn doanh nghiệp

Cairo, Ai Cập

Mustafa Eladawie

Cố vấn doanh nghiệp

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.