Better Work Egypt: Đối tác của chúng tôi

Better Work Ai Cập

Mục đích của Better Work Egypt là tạo ra một ngành công nghiệp may mặc Ai Cập cạnh tranh hơn với điều kiện làm việc tốt được thúc đẩy bởi đối thoại xã hội được cải thiện ở cấp nhà máy và ngành.

Được thí điểm vào năm 2017, chương trình này là một phần của dự án rộng lớn hơn của ILO, Tăng cường quan hệ lao động và các thể chế của họ ở Ai Cập (SLARIE).

Ra mắt vào năm 2020, SLARIE thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả luật công đoàn sửa đổi gần đây và hỗ trợ thực sự cho đối thoại xã hội ở Ai Cập. Một trong những mục tiêu của dự án SLARIE là tạo ra một Chương trình Làm việc Tốt hơn chính thức ở Ai Cập. Hiện tại, Better Work Egypt cung cấp dịch vụ cho 60 nhà máy, bao gồm tiến hành đánh giá tuân thủ cũng như các dịch vụ tư vấn và đào tạo hạn chế.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Các đối tác chính của Better Work trong việc cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc và tăng khả năng cạnh tranh của ngành là:
Chính phủ

Chính phủ

Better Work Ai Cập đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ quốc gia trong nước kể từ khi thành lập.

 

Lao động

Công nhân & Công đoàn

Chúng tôi làm việc với các công đoàn và trực tiếp với người lao động để giúp thực hiện các quyền của họ trong nhà máy và tìm cách nâng cao kỹ năng của họ để họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả và đàm phán với người sử dụng lao động.

Nhóm liên lạc Công đoàn của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc cùng nhau. Công đoàn đóng vai trò trung tâm trong công tác các cấp; cấp nhà máy, cấp ngành và cấp quốc gia. Sự hợp tác này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về quan hệ nhà máy, cho phép chúng tôi thiết lập một cuộc đối thoại xã hội hiệu quả, giúp chúng tôi vận động hiệu quả cho quyền của người lao động.

 

Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhà máy và nhà sản xuất là những đối tác chính trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công nhân may mặc theo cách cũng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác hiệu quả và tin tưởng lẫn nhau giữa người sử dụng lao động và người lao động của họ không chỉ dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn mà còn mang lại kết quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

 

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Các thương hiệu, nhà bán lẻ và trung gian của chúng tôi là những công ty hàng đầu trong ngành trong phong trào hình dung lại chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi quyền của người lao động được thực hiện và các doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh để phát triển.

Các thương hiệu đối tác, nhà bán lẻ và trung gian của chúng tôi cam kết phối hợp các nỗ lực để tối đa hóa tác động, ví dụ như bằng cách giảm các cuộc kiểm toán trùng lặp và bằng cách hỗ trợ các nỗ lực cải tiến của các nhà cung cấp theo cách bổ sung và củng cố hỗ trợ của Better Work Ai Cập cho các nhà máy.

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.