Christina Rogers

Christina Rogers

Chuyên gia kỹ thuật về đối thoại xã hội

Bangkok, Thái Lan

Tina Rogers gia nhập Better Work vào năm 2022 với tư cách là Cán bộ kỹ thuật về Đối thoại xã hội và có trụ sở tại Bangkok. Trong vai trò của mình, Tina làm việc về các chiến lược, chính sách, công cụ và dự án thúc đẩy cải thiện quan hệ lao động trong ngành may mặc. Cô làm việc chặt chẽ với các chương trình quốc gia để đảm bảo rằng người lao động có tiếng nói và đại diện và người sử dụng lao động có kỹ năng và cam kết tham gia đối thoại xã hội ở tất cả các cấp. 

Tina đã dành nhiều năm để thúc đẩy quyền của người lao động và bình đẳng giới trong chuỗi cung ứng - trước đây cô đã làm việc cho sáng kiến đa bên Fair Wear Foundation dẫn đầu công việc đối thoại xã hội và vận động quốc tế, cũng như tổ chức quyền phụ nữ Women Win, phát triển kỹ năng lãnh đạo của các cô gái vị thành niên và phụ nữ trẻ trong các nhà máy và hơn thế nữa. Mối quan tâm của cô đối với ngành may mặc bắt đầu khi cô làm việc cho lululemon athletica, hỗ trợ các sáng kiến tác động cộng đồng và xã hội. Tina có bằng thạc sĩ về Quan hệ Công nghiệp và Việc làm.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.