Việt Nam – Đào tạo đào tạo giảng viên (ToT) cho lao động mới

Đào tạo đào tạo giảng viên (ToT) Giới thiệu cho công nhân mới

Khóa đào tạo này cung cấp hướng dẫn và công cụ về các yếu tố thiết yếu của chương trình đào tạo cảm ứng hiệu quả tại các nhà máy, điều này sẽ cho phép các nhà máy giúp cải thiện sự hòa nhập nhóm, giảm tỷ lệ doanh thu của công nhân và xung đột tại nơi làm việc. Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về cách xác định phương pháp đào tạo phù hợp và xác định các kỹ năng hỗ trợ phù hợp để giới thiệu người lao động
Đào tạo.

Khóa đào tạo này bao gồm 7 chủ đề chính với các hướng dẫn cụ thể về cách áp dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm và bộ công cụ đào tạo cho giảng viên: Việc làm, Bắt đầu công việc, Trong công việc, Giải quyết xung đột, An toàn tại nơi làm việc, Quấy rối và phân biệt đối xử, Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Đối tượng tham gia: là cán bộ quản lý/nhân viên nhân sự, đại diện Công đoàn, thành viên PICC (phía quản lý)

Thời lượng: 2 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Cảm ứng TOT cho công nhân mới" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Tám 15, 2019 - Tháng Tám 16, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.