Tareq Abu Qaoud

Tareq Abu Qaoud

Quản lý chương trình

Amman, Jordan

Tareq Abu Qaoud giám sát việc thực hiện hiệu quả các dự án tại Better Work Jordan, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ cốt lõi và đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan với chương trình. Ông đã làm việc tại BWJ kể từ khi chương trình được thành lập vào năm 2008, phát triển các dịch vụ cốt lõi, xây dựng năng lực và cộng tác với văn phòng toàn cầu của Better Work bằng cách huấn luyện các nhóm chương trình ở Nicaragua, Haiti, Lesotho, Bangladesh và Indonesia. Ông cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực hiện Hệ thống Đảm bảo Chất lượng của chương trình. Tareq có hơn mười năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các chính sách trách nhiệm xã hội của công ty đối với người mua Mỹ và châu Âu trên khắp Trung Đông. Tareq là một kỹ sư công nghiệp và có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.