Masrur Riyono

Masrur Riyono

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Jakarta, Indonesia

Masrur là một chuyên gia trong công việc phát triển năng lực, cải thiện chất lượng giáo dục, quản lý và quản trị, phân cấp giáo dục, và các hoạt động giám sát và đánh giá. Các vấn đề về bảo vệ trẻ em, giới và hòa nhập xã hội là một trong những chủ đề trong danh mục đầu tư của ông.

10 năm kinh nghiệm của ông liên quan đến công việc tư vấn với các dự án do các nhà tài trợ quốc tế tài trợ trong Viện trợ Úc / DFAT và USAID trong khi 5 năm nữa làm cố vấn cho Bộ Giáo dục và Văn hóa (MoEC), Bộ Tôn giáo (MoRA) và Bộ Nội vụ (MoHA). Ông gia nhập Better Work Indonesia từ năm 2017 với tư cách là Cố vấn Doanh nghiệp cho khu vực Trung Java và Jogjakarta.

Masrur có bằng Cử nhân Thần học Hồi giáo của Đại học Nhà nước Hồi giáo Sunan Kalijaga và quan tâm đến văn học, hoạt động xã hội và phát triển con người.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.