Louis Edher Decoste

Louis Edher Decoste

Cán bộ đào tạo
Kết nối:

Port-au-Prince, Haiti

Louis Edher gia nhập Better Work Haiti vào tháng 9 năm 2011 với tư cách là cố vấn doanh nghiệp. Là cựu huấn luyện viên tại Trung tâm may mặc Haiti (HAC), với bằng cao đẳng về kỹ thuật công nghiệp và kiểm soát chất lượng, Louis đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo công nhân trong lĩnh vực may mặc trước khi tham gia chương trình.  Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Cán bộ Đào tạo. Hiện tại, ông hỗ trợ các nhà máy với các dịch vụ đào tạo khác nhau do Better Work cung cấp.

Better Work tin tưởng mạnh mẽ rằng việc đầu tư vào các tác nhân khác nhau bên trong các nhà máy có thể đóng góp vào năng suất và môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.