Duangta Pawa

Duangta Pawa

Cán bộ phân tích và đảm bảo chất lượng

Bangkok, Thái Lan

Duangta là cán bộ kiểm định chất lượng và phân tích tại Chương trình Better Work Global có trụ sở tại Văn phòng ILO khu vực Bangkok. Trong vai trò của mình, cô cung cấp QA / QC và công việc phân tích để đảm bảo các tiêu chuẩn cao cho dữ liệu và bằng chứng của Better Work. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phân tích, làm việc với một tổ chức tiếp thị xã hội phi lợi nhuận hàng đầu, các công ty nghiên cứu tiếp thị và Liên Hợp Quốc.

Bà chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng, đưa nghiên cứu vào thực hiện và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu và phân tích cho các đối tác dự án. Các nghiên cứu giám sát và đánh giá của cô đã được trình bày trong nhiều hội nghị quốc tế và các bài báo của cô đã được xuất bản trên các tạp chí học thuật có uy tín. Cô có bằng Tiến sĩ Khoa học Y tế Công cộng của Đại học Chulalongkorn và bằng Thạc sĩ Khoa học Quản lý Công nghệ của Đại học Thammasat.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.