Diane Davoine

Diane Davoine

Cán bộ chương trình tại International Finance Corporation
Kết nối:

Geneva, Thụy Sĩ

Diane Davoine gia nhập Better Work vào năm 2017, tại IFC. Công việc của cô tập trung vào quản lý dự án và chương trình; thiết kế và quản lý việc cung cấp các giải pháp tư vấn và đào tạo sáng tạo nhằm thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, phát triển kỹ năng lãnh đạo, sự tham gia của nhân viên và năng suất tại nơi làm việc - bao gồm chương trình "Bình đẳng giới và lợi nhuận" (GEAR); và hỗ trợ các khoản đầu tư của IFC để giúp các công ty trong các ngành cải thiện kết quả xã hội, bao gồm liên quan đến đa dạng giới và điều kiện làm việc. Trong vai trò của mình, Diane cũng giúp đưa các phương pháp tiếp cận đã được chứng minh của Better Work đến các ngành công nghiệp và quốc gia khác, đặc biệt là bằng cách làm việc với các công ty trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp ở Châu Phi.

Trước khi gia nhập IFC và Better Work, Diane đã làm việc tại Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và trong các vai trò khác nhau trong lĩnh vực tài chính ở Thụy Sĩ. Diane có bằng Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển và bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế của Đại học Geneva.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.