Claudine François

Claudine François

Quản lý chương trình
Kết nối:

Port-au-Prince, Haiti

Claudine François, a Haitian native, joined Better Work Haiti in July 2014. Prior to BW Haiti, Claudine launched a successful impact investment fund with Yunus Social Business to establish sustainable businesses in Haiti. As Country Director/Fund Manager of Yunus Social Business Fund Haiti, she advised and facilitated corporations in Germany and the United States on technology and investment in the country. She has also contributed to international conferences and conventions to facilitate business introductions. Claudine’s career spans more than 25 years in the United States, West and Central Africa, and Haiti, in various fields, including – high integrity strategic leadership, business and international development, good governance and financial management.

"Tôi luôn cảm thấy các mô hình kinh doanh hiện tại ở Haiti bị hạn chế trong khả năng tạo ra việc làm, thu nhập hoặc đổi mới thực sự cho những người cần nó nhất", Claudine nói.

"Better Work Haiti đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái vừa bền vững cho các doanh nhân vừa đáp ứng nhu cầu của nhiều người."

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.