Tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Dự án của Better Factories Campuchia trong cuộc họp lần thứ 54

26 Tháng Bảy 2023

PHNOM PENH, Campuchia – Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Tư vấn Dự án (PAC) của Chương trình Nhà máy Tốt hơn Campuchia (BFC) của ILO, bao gồm đại diện của Chính phủ Hoàng gia Campuchia (Bộ Lao động và Dạy nghề và Bộ Thương mại), người sử dụng lao động (Hiệp hội Dệt may, Da giày và Hàng du lịch tại Campuchia – TAFTAC) và người lao động (đại diện từ các liên đoàn và liên đoàn khác nhau), đã gặp trực tiếp để thảo luận về hành động chung của tất cả các đối tác trong ngành trong việc hỗ trợ ngành may mặc và các đánh giá chung giữa Bộ Lao động và Dạy nghề và BFC. Sau cuộc họp, PAC đã đưa ra tuyên bố của mình. Nhấp vào bên dưới để tải xuống bản sao kê:

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.