Quản lý quá trình chuyển đổi - Hướng dẫn về cắt giảm có trách nhiệm (Better Work, 2020)

9 Tháng Tư 2020

Một hướng dẫn chi tiết và thiết thực cho các nhà máy về quản lý chuyển đổi và cắt giảm phù hợp với luật pháp và thông lệ tốt quốc tế. Bao gồm hướng dẫn và các mẫu hữu ích để phát triển các chính sách, kế hoạch và thực tiễn có trách nhiệm.

HƯỚNG DẪN TẢI XUỐNG

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.