Tác động của Better Work Indonesia: Phản ánh mười năm

Tháng Mười Một 18 2022

TẢI XUỐNG BÁO CÁO (TIẾNG ANH)

Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Better Work Indonesia đã giúp các công ty tham gia cải thiện điều kiện làm việc bằng cách nâng cao mức độ tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế. Được thành lập vào năm 2011, chương trình cũng đã ảnh hưởng tích cực đến chính sách lao động quốc gia trong một số lĩnh vực thông qua chức năng triệu tập giữa các bên liên quan chính trong mười năm qua.

Báo cáo này nêu bật các lĩnh vực chính của cải thiện và những thách thức dai dẳng vẫn còn trong việc đạt được việc làm bền vững và các doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững trong lĩnh vực may mặc Indonesia.

Bahasa VeRầm rầm rầ

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.