Hướng dẫn Luật Lao động Việt Nam cho ngành may mặc – ấn bản lần thứ 5

3 Tháng Tư 2017

Nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động, người mua quốc tế và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của Luật Lao động Việt Nam; vào tháng Sáu năm 2011, Better Work Việt Nam, với sự tham vấn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) đã xuất bản "Hướng dẫn về Luật Lao động Việt Nam cho ngành may mặc". Hướng dẫn này đã tích hợp tất cả các nguồn chính của Luật Việt Nam vào một cuốn sách dễ sử dụng và đã phục vụ như một công cụ thiết thực và hữu ích cho các bên liên quan kể từ đó.

Ấn bản lần thứ năm này cập nhật những thay đổi gần đây trong pháp luật Việt Nam liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ) như được phản ánh trong các văn bản mới được thông qua, bao gồm Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn và thông tư. Better Work Việt Nam đã và đang tư vấn và đánh giá các doanh nghiệp về việc tuân thủ các quy định mới này. Ấn bản thứ năm của "Hướng dẫn Luật Lao động Việt Nam cho ngành may mặc" xuất bản năm 2017 có sẵn dưới dạng tài nguyên trực tuyến dễ tìm kiếm, tải xuống và in ấn sẽ được cập nhật thường xuyên khi có hướng dẫn bổ sung của Bộ LĐTBXH.

Xem "Hướng dẫn Luật Lao động Việt Nam cho ngành may mặc".

Xem " Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may"

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.