• Công cụ và hướng dẫn

Hướng dẫn về Luật Lao động Jordan cho Công nghiệp Hóa chất

13 Tháng Mười Hai 2018

Better Work là chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được thành lập năm 2007. Mục tiêu của nó là cải thiện các tiêu chuẩn lao động và thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu ở các nước đang phát triển. Trọng tâm là các giải pháp bền vững lâu dài nhằm xây dựng sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động và người mua quốc tế. Better Work Jordan đã hoạt động từ năm 2008.

Better Work Jordan cố gắng đẩy nhanh việc cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh kinh doanh trong ngành may mặc của Jordan cũng như lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu nói chung. Nó cũng sẽ tăng cường khả năng mở rộng và tính bền vững của tác động bằng cách tăng cường năng lực của các bên liên quan quốc gia, sắp xếp các quan hệ đối tác chiến lược và hoạt động mới và định hình các chính sách quốc gia. Theo đó, sự can thiệp của chương trình trong nước là hai cấp: cấp nhà máy và cấp thể chế và chính sách.

Thỏa thuận đơn giản hóa quy tắc xuất xứ được Jordan ký kết vào ngày 19 tháng 7 năm 2016 và EU là một phần trong nỗ lực chung để phát triển khu vực tư nhân, khuyến khích đầu tư và tạo cơ hội việc làm mới. Nó bao gồm một loạt các sản phẩm được sản xuất trong 52 chương trong 18 đặc khu kinh tế được vạch ra theo thỏa thuận này.

Theo thỏa thuận này, Better Work đã đồng ý với các đối tác liên quan để mở rộng dịch vụ của mình ra ngoài lĩnh vực dệt may để bao gồm các nhà máy xuất khẩu trong khuôn khổ đơn giản hóa quy tắc xuất xứ. Better Work Jordan sau đó đã điều chỉnh các công cụ của mình và cấu trúc các dịch vụ của mình để thích ứng với việc mở rộng ra ngoài lĩnh vực dệt may bao gồm các lĩnh vực nhựa, hóa chất và kỹ thuật. Quá trình này sẽ sửa đổi mô hình hiện tại để phù hợp với các đặc điểm ngành mới và nhu cầu của họ, để phát triển và hỗ trợ họ tuân thủ Luật Lao động và các Tiêu chuẩn của ILO.

Hướng dẫn tải xuống

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.