Báo cáo nhà tài trợ 2019

11 Tháng Năm 2020

Báo cáo tiến độ tài trợ thường niên lần thứ ba này bao gồm giai đoạn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 và cung cấp thông tin cập nhật về Better Work Global, Bangladesh, Campuchia, Ethiopia, Haiti, Indonesia, Jordan, Nicaragua và Việt Nam.

Báo cáo này không đề cập đến đại dịch Covid-19 và tác động của nó, sẽ được báo cáo trong báo cáo Nhà tài trợ thường niên lần thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 4/2021. Cập nhật thường xuyên về tình hình Covid-19 ở các quốc gia nơi Better Work hoạt động, câu chuyện về cách chúng tôi tiếp tục đổi mới và thích ứng, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến hoạt động của chúng tôi, phản hồi chính sách và tài nguyên có thể được tìm thấy trên trang web của Better Work.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.