• Công cụ và hướng dẫn

Công cụ đánh giá tuân thủ của Campuchia

20 Tháng Sáu 2021

Công cụ đánh giá tuân thủ (CAT) của Better Work được Better Work Enterprise Advisors sử dụng để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và luật lao động quốc gia.

CAT bao gồm các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và điều kiện làm việc.

Cấu trúc của CAT có ba cấp độ:

♦ Cấp độ 1: Các cụm (bốn về tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và bốn về điều kiện làm việc)

♦ Cấp độ 2: Điểm tuân thủ (mỗi cụm bao gồm một tập hợp các điểm tuân thủ)

♦ Cấp độ 3: Câu hỏi (mỗi điểm tuân thủ có một bộ câu hỏi liên quan).

Hai cấp độ đầu tiên—cụm và điểm tuân thủ—được thiết lập trên toàn cầu. Cấp độ thứ ba bao gồm o https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/08/Cambodia-Assessment-Questions-Footwf câu hỏi phản ánh bối cảnh địa phương. Cấu trúc phân loại này cho phép một cách tiếp cận nhất quán trên toàn cầu, đồng thời đảm bảo rằng các câu hỏi giải quyết việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý quốc gia và các tiêu chuẩn được thiết lập.

Tải phiên bản tiếng Anh tại đây: CAT cho hàng may mặcCAT cho giày dép.

Tải phiên bản tiếng Khmer tại đây: phiên bản tiếng Khmer CAT cho hàng may mặc và phiên bản tiếng Khmer CAT cho giày dép.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.